Strana 4

The VisitThe Visit
Dangerous GroundDangerous Ground
J
děte rovně, vylezte nahoru po žebříku a vstupte do dveří. Pozor! Pokud teď napíši "jděte", tak jděte a neběžte, nebo budete v průšvihu! Takže jděte na druhou stranu můstku, kde najdete ovládací panel, který stiskněte. Vyjděte ven druhými dveřmi, dojděte až na roh a vykloňte se. Vezměte si do ruky Compression Rifle. Počkejte, až k Vám bude pochodující Klingonka v chodbě otočená zády a sniper módem ji vypařte. Kolem spícího Klingona neprojdete, takže to vezměte vlevo kolem beden. Dál už můžete nerušeně jít až na konec chodby. Z křižovatky běžte doprava ke dveřím. Opatrně vstupujte do té doby, než vyběhne potvora, kterou zabijí hlídkující Klingoni. Pak počkejte, až Klingoni odejdou a bez bázně vběhněte dovnitř. Na stěně vpravo najdete terminál pro doplňování zdraví a proti němu na druhé straně místnosti terminál pro dobíjení energie do zbraní. Potom si stoupněte doprostřed místnosti mezi oběma terminály a podívejte se nahoru směrem, kudy odešli Klingoni. Uvidíte hromadu beden, kterou na místě drží jenom levá trubka. Tak ji odstřelte a po spadlých bednách vyskákejte nahoru na lávku. Vpravo ode dveří vidíte ovládací panel, stiskněte ho. Za Vámi na zemi se otevřou dveře, tak do nich běžte. Pomalu vstupte do dalších dveří vpravo a podívejte se ke konzolám vlevo. Za chvíli k nim půjde Klingon. Opatrně se za ním protáhněte vlevo k žebříku a vylezte nahoru. Nahoře seskočte ze žebříku do strany a projděte za Klingonovými zády doprava ke dveřím (pokud potřebujete, můžete projít těsně kolem Klingona za bedny doprava, kde najdete jeden růžový krystal). Dveřmi tedy jděte dál, postupujte pomalu chodbou. Vyjděte za roh a pak přejděte po trámech nad hlavami hodujících Klingonů na druhou stranu místnosti. Opatrně vejděte do chodby a vypařte pochodujícího Klingona. Od vchodu se dejte doprava a vstupte do dveří na konci chodby. Na druhé straně místnosti najdete ovládací panel, který použijte. Vraťte se zpět na chodbu a jděte stále rovně až na konec do další místnosti. Vlevo najdete první kousek Isodisia. Na stěně vedle něj pak vidíte terminál pro dobíjení energie do zbraní. Stiskněte ovládací panel a vyrazte zpátky na druhou křižovatku. Vejděte do prvních dveří vlevo a opatrně skočte dolů do díry. Nejdříve na bednu, počkejte až Klingon opět usne tvrdým spánkem a pak seskočte až na podlahu. Vrchní bedna je na jedné straně otevřená a v ní je růžový krystal. Ze dveří se dejte vlevo a na křižovatce opět vlevo. Opatrně projděte kolem pootevřených dveří a pokračujte dál. Po žebříku na konci chodby slezte dolů. Chodbou projděte až do místnosti. Opatrně vykoukněte za bednami, a až se Klingon otočí, projděte za bedny vlevo. Tady se zastavte a počkejte, až půjde Klingon zpátky a jděte ke dveřím naproti. Po levici ještě minete terminál pro doplňování zdraví. V místnosti se držte stěny vlevo, až uvidíte ve stěně naproti otevřenou šachtu, vlezte dovnitř a najdete druhé Isodisium. Vylezte zase ven a vyrazte k žebříku vlevo. Vylezte nahoru a projděte kolem zaměstnaných Klingonů. Po žebříku lezte nahoru, ale zůstaňte na něm tak, abyste pouze viděli do místnosti nahoře. Počkejte, až budou Klingoni na správných pozicích (tj. dva budou pracovat v chodbě vlevo vzadu a jeden u konzole proti Vám) a vylezte úplně. Běžte do první chodby vlevo a stiskněte ovládací panel. Opatrně vykoukněte za roh, co na to Klingoni. Počkejte, až jeden z nich odejde dveřmi vpravo a následujte ho. Chodbou a skrz další dveře postupujte dál.

Conflicting ViewsConflicting Views
D
veřmi a chodbou se dostanete na lávku. Po levici najdete terminál pro doplnění zdraví. Vpravo na konci pak uvidíte žebřík. Počkejte, až Klingoni odejdou pryč a vydejte se k němu. Vlevo před ním jsou bedny. Kdo chce, přeskočí na druhou stranu a za bednami najde Scavenger Rifle. Pak seskočte dolů. Ostatní slézají po žebříku. Když se postavíte tak, abyste viděli záda Malonů, najdete za bednami po pravici poslední Isodisium. Pak vstupte do dveří vpravo. V chodbě je ve výklenku po levé ruce terminál pro dobití energie do zbraní. Vstupte do dveří a jste v další místnosti. Vlevo vystřelte už stejně napůl vypadlou mříž a prolezte dovnitř. Po žebříku za trubkami slezte dolů. Za rohem se můžete dát po schodech nahoru doprava a pak vylézt po žebříku nahoru. Najdete tu další terminál pro dobití energie do zbraní. Vraťte se zpátky na schody. Naproti Vám jsou dvě šachty. Dejte se to pravou a cestou zabijte útočící bestie. Těsně před koncem šachty je po pravici cesta ven. Seskočte dolů a vstupte do dveří. Za nimi proti sobě uvidíte terminál pro doplnění zdraví. Po prkně vlevo se vydejte nahoru. Pak přeskočte na bednu uprostřed kanálu a z ní seskočte dolů na lávku směrem k žebříku. Z lávky pak přeskočte na onen žebřík a vylezte až úplně nahoru. Otočte se a seskočte k pootevřené šachtě naproti žebříku. Vlezte dovnitř. Vyskočte na zařízení před sebou, pak na trubky a do další šachty proti Vám. Šachtou prolezte až na konec. Až se chodící Malon otočí zády, vyskočte ze šachty a schovejte se za sloupem. Vykloňte se, a až se Malon zastaví, přejděte do místnosti vpravo, kde stiskněte ovládací spínač. Vpravo od něj ještě vidíte růžový krystal. Počkejte, až Maloni sjedou dolů výtahem, vyjděte druhou stranou z místnosti a držte se při pravé stěně. Cestou narazíte na další ovládací spínač, tak ho použijte. Pak se dejte vlevo k otevřeným dveřím na druhé straně místnosti. Vylezte na lávku , z lávky přeskočte na plovoucí bednu a z ní přeskočte na lávku na druhé straně. Pak přeskočte na žebřík proti Vám. Vylezte nahoru a vstupte do dveří.

Conflicting Views (Pt 2)Conflicting Views (Pt 2)
M
ůžete se rozhodnout, jestli chcete sebrat vlevo vedle Malonů růžový krystal. Pokud chcete, tak oba dva Malony seshora zabijte a všichni pak seskočte vpravo dolů do rozbité trubky a prolezte jí až na křižovatku (pozor, začíná tu kyselina). Kdo zabil Malony a chce tedy růžový krystal, ať se dá vpravo. Přeskočí ke dveřím a sebere ho. Pak přeskočte zpátky do šachty a pokračujte dál do hlubin potrubí. Na křižovatce jděte doprava. Chodbou plnou kyseliny projdete jednoduše tak, že proběhnete při stěně až k ústí. Na druhém břehu rychle zlikvidujte potvory, přeskočte na bednu a z ní přeskočte na druhou stranu. Stoupněte na upadlý kus lávky, vyskočte na barel a vylezte nahoru. Vlevo na konci lávky je terminál pro dobití energie do zbraní a na druhém konci terminál pro doplnění zdraví. Vlevo před ním je žebřík, po kterém vylezte nahoru. Chodbou jděte hned vpravo a vylezte opět po žebříku. Po stropě pak jděte vlevo až k díře. Seskočte dolů a připravte se na střelbu. Hned za prvními dveřmi zabijte dva Hirogeny. Dál postupujte jakýmikoliv dveřmi a zabijte Hirogena vpravo. Když půjdete do dveří za ním a zabijete číhajícího hirogenského lovce, dostanete se dalšími dveřmi opět k terminálům zmíněným výše. Od posledního zabitého Hirogena jděte zpět skrz dveře stále rovně až k terminálu pro doplnění zdraví vpravo. Naproti tomuto terminálu je výtah. Použijte ovládací panel a sjeďte dolů, kde zabijte tři Hirogeny. Naproti výtahu jsou dva výklenky. V levém z nich vyskákejte po troskách do šachty a lezte dál. Po žebříku na konci slezte dolů a opět vlezte do šachty. V místnosti najdete za bednami naproti šachtě růžový krystal a na stěně vlevo je terminál pro doplnění zdraví. Chodbou projděte do velké místnosti a vybijte osazenstvo na obou stranách. Od vchodu za rohem vlevo je další růžový krystal. Seskočte na lávku na opačné straně této strany a vylezte po žebříku nahoru. Až kolem pojede přepravník, přeskočte na něj a z něj skočte na druhou stranu místnosti. Dojděte k žebříku vpravo a nahoře seberte Isodisium. Žlutými dveřmi jděte dál, pak zahněte do červených a použijte kterýkoliv ovládací panel.

DisorderDisorder
V
yjděte z výtahu a vstupte do prvních dveří vlevo. Potichu projděte doprava kolem spících lidí a červenými dveřmi projděte do chodby, kterou se dejte vpravo. Opět se opatrně propližte kolem spících lidí a odejděte červenými dveřmi na druhém konci místnosti. Místo za těmito dveřmi si označíme jako výchozí bod, protože se sem budeme ještě několikrát vracet. Vydejte se vlevo. Na konci chodby vstupte do modrých dveří. Postupujte opatrně a vstupte do prvních dveří vlevo, kde najdete terminál pro dobíjení zbraní. Vraťte se zpět do výchozího bodu a pokračujte rovně. Nepřibližujte se k modrým dveřím naproti silovému poli! Dojděte až na konec chodby a zabijte tu odporné potvory, pak se ještě nezapomeňte vypořádat se stejnými potvorami v šachtě pod Vámi. Cestou zpátky zavaďte o modré dveře a utíkejte k výchozímu bodu. Vykloňte se opatrně za rohem a počkejte, až se lidi odejdou podívat, co se děje a vyrazte směrem k šachům, které hráli. Cestou jsou vlevo jedny otevřené dveře, kde najdete čtyři růžové krystaly. U šachů se dejte doprava a vklouzněte do prvních dveří vpravo. Na stole najděte ovládací spínač a sepněte ho. Vlevo pak vidíte terminál pro doplnění zdraví. Počkejte, až se lidi odejdou najíst a vyjděte dveřmi doprava, projděte skrz modré otevřené dveře a projděte vypnutým silovým polem. Vlezte do šachty vlevo a slezte dolů po žebříku. Prolezte až do chodby, kterou se dejte rovně, až se dostanete do místnosti s terminálem pro doplnění zdraví. Vraťte se zpět a zabočte do červených dveří. Vpravo ve druhém výklenku vyšplhejte po žebříku nahoru. Počkejte až dva lidé z osazenstva odejdou a opatrně slezte zpět dolů po žebříku. Vstupte do žlutých dveří. Pomalu při levé stěně dojděte až k ovládacímu panelu. Použijte ho a schovejte se do turbovýtahu vlevo. Až uteče i zbývající člověk, vylezte ven. Vpravo vedle ovládacího panelu můžete najít dva růžové krystaly. Vyběhněte po schůdkách vlevo nahoru a vstupte do žlutých dveří vlevo. Rozstřelte narušenou mříž vedoucí do šachty a vlezte dovnitř. Šachtou prolezte až na křižovatku. Odstřelte dvě potvory za rohem vlevo a pokračujte vpravo. Na další křižovatce odpalte potvoru za rohem vpravo, ale jděte vlevo. Cestou budete muset zabít ještě dvě další bestie. Po žebříku slezte dolů.

InfiltrationInfiltration
V
stupte do modrých dveří. Dál jděte do šedých dveří vlevo a potom do šedých dveří naproti přes místnost. Chodbou se dejte doprava, neotálejte a projděte k šedým dveřím vpravo (při tom si dejte pozor, abyste nezavadili o modré dveře vpravo) a zaplujte dovnitř. Stiskněte ovládací panel proti Vám a přeskočte přes trosky do druhé části místnosti. Tady najdete dva růžové krystaly. Podívejte se na monitor vlevo vedle nich. Až se strážný v červené uniformě otočí, vyběhněte z místnosti, doběhněte k červených dveří v chodbě naproti Vám vlevo a vstupte do nich. Odsud odejděte druhými červenými dveřmi a pak seskočte vlevo dolů. Vstupte do šedých dveří vlevo na konci chodby. V místnosti za nimi najdete terminál pro doplnění energie do zbraní a pro doplnění zdraví. Vraťte se zpátky a před rozbitými schůdky vejděte do červených dveří vlevo. Slezte dolů po žebříku, vstupte do červených dveří, pak modrých, dejte se vpravo a vejděte do modrých dveří na konci. Dál jděte vlevo a na křižovatce vpravo. Potom zabočte do prvních červených dveří vlevo. Přes celou místnost projděte až do druhé místnosti, kde vlevo uvidíte terminál pro doplnění zdraví. Vstupte do dveří vlevo od terminálu. Ze vzdálenějšího stolu seberte sedativum Solinol a vraťte se zpět za doktorem, na kterého Solinol úspěšně aplikujte. Z nemocnice následujte Telsiu. Až dojdete ke čtveřici lidí a ti Vás budou chtít prohledat, zabijte je. Je tu možnost, že výstřely přilákají ještě jednoho strážného z chodby, kterou jste přišli, tak se od něj nenechte překvapit. V případě potřeby můžete použít terminály pro doplnění zdraví a dobití energie do zbraní. Pak stiskněte ovládací spínač na křesle, který otevře dveře. Vejděte dovnitř, projděte chodbou a vstupte do dalších dveří. Vystřílejte osazenstvo a pokud potřebujete, najdete tu i šest růžových krystalů. Vejděte do dveří a skrz další dveře se dostanete do místnosti, uprostřed které je výtah. Za ním můžete ještě najít terminál pro doplnění zdraví. Nastupte do výtahu a použijte ovládací spínač.

The HunterThe Hunter
N
a Hirogena používejte jednoduchou taktiku: On je nahoře na lávce a Vy se držte stále dole přímo pod ním. On bude pálit do lávky, a až vypálí, vyběhněte zpod lávky a napalte ho (nestřílejte zběsile, protože po pár zásazích aktivuje svůj osobní štít). Pak zase zaběhněte pod něj a takhle to opakujte až do konce. V této místnosti se už vyznáte, ale pro jistotu připomenu, že uprostřed jedné stěny je terminál pro dobití energie do zbraní a naproti němu i pro doplnění zdraví. Vpravo od tohoto terminálu jsou dveře, které vedou ven. Počkejte, až se jimi Klingoni prořežou a pak si prostřílejte cestu ven (jděte chodbou, na první křižovatce se dejte vlevo, na další opět vlevo a na konci chodby vstupte do dveří vpravo. Přejděte do dveří na druhé straně místnosti, slezte po žebříku dolů a vstupte do dveří.

Strana 6