Strana 5

FalloutFallout
Z
e dveří se dejte doleva, vstupte do prvních dveří vpravo a připojte se ke skupině v pravé části šatny. Až domluví, se všemi si promluvte. Následně musíte počkat, až Vás zavolá Tuvok. Vyjděte ven, dejte se doprava a vejděte do dveří turbovýtahu na konci.

Proving GroundProving Ground
V
levo od začátku je distribuční uzel, který rozstřelte, abyste vyřadili silové pole. Chodbou za ním dojděte až na lávku. Po ní přejděte do místnosti. Až Chang vyhodí do vzduchu generátor silového pole, zaútočí Borgové. Skrz nyní již vypnuté silové pole postupujte chodbou dolů. Až sejdete až úplně dolů, zaútočí na zbytek výsadku Borg, kterého jste cestou míjeli. Když tak jim můžete pomoci (pokud si neporadí sami). Jděte k prvnímu žlutému silovému poli vlevo, kde je zrovna asimilován Foster. Jakmile zmizí žluté silové pole vpravo vepředu, běžte dovnitř. Dejte se vpravo k výtahu, použijte ovládací panel a vyjeďte nahoru. Prolezte tunelem. Projděte vlevo k dalšímu výtahu, zabijte dva Borgy, použijte ovládací panel a sjeďte dolů. Přejděte do místnosti s Fosterem a zabijte Borga. Foster bude přenesen na Voyager. Stiskněte ovládací panel proti silovému poli a vraťte se ke zbytku týmu. Vypnutým žlutým silovým polem na konci chodby projděte do místnosti, kde na Vás zaútočí další skupina Borgů. Další chodbou do další místnosti. Tady můžete buď Borgy vystřílet po jednom nebo můžete zkusit oběhnout zeď uprostřed místnosti a zničit distribuční uzel. V této místnosti najdete ještě terminál pro doplnění zdraví. Chodbou se vydejte pryč, cestou narazíte vlevo na terminál pro dobití energie do zbraní. Vejděte na lávku a připravte se velký útok borgských vojáků. Po lávce jděte směrem ke dvěma zeleným silovým polím. Těsně před nimi se objeví dva další Borgové. Zabijte je a projděte jakýmkoliv vypnutým polem. Když půjdete za silovými poli doleva, narazíte na terminál pro dobití energie do zbraní. Odtud pokračujte sami se Sedmou až do místnosti. Jakmile začne Sedmá pracovat na deaktivaci pole, zaútočí na zbylé členy výsadku Borgové. Doběhněte jim pomoct vraťte se hned do místnosti se Sedmou. Kdyby jste se snažili Borgy zadržet, přibývali by do nekonečna a stejně by jste se nakonec museli stáhnout. Zaútočí na Vás velké množství vojáků, naštěstí tu v místnosti máte při ruce jeden terminál pro doplnění zdraví a tři terminály pro dobití energie do zbraní. Až Sedmá deaktivuje silové pole, vyrazte do chodby.

InformationInformation
P
řed sebou vidíte terminál pro dobití energie do zbraní. Chodbou se na křižovatce dejte rovně. Za rohem vpravo narazíte na další terminál pro doplnění energie ve zbraních. Vlevo pak narazíte na jeden růžový krystal a ještě dál terminál pro doplnění zdraví. Na křižovatce na Vás zaútočí ze tří stran Borgové, tak se nenechte překvapit. Zahněte vlevo a pak vpravo. Jakmile se přiblížíte k regenerujícímu Borgovi před Vámi, probudí se a spolu se svým kámošem se na Vás vrhnou. Za rohem vlevo je pak terminál pro doplnění zdraví. Vraťte se zpět na předchozí křižovatku a pokračujte rovně směrem k terminálu pro dobití energie ve zbraních. V okamžiku, kdy vstoupíte do místnosti se na Vás vyvalí další Borgové. Po jejich eliminaci můžete sebrat růžový krystal, který se tu povaluje. Od vchodu se vydejte k rohu vlevo. Tunelem prolezte až na konec a zničte distribuční uzel vpravo. Vraťte se zpět a jděte skrz vypnuté silové pole. Za rohem vlevo najdete terminál pro dobití energie do zbraní a ještě dál je vlevo terminál pro doplnění zdraví. Každopádně se dejte od vchodu vpravo a vstupte do místnosti, kde na Vás opět zaútočí Borgové. Nastupte do výtahu a sjeďte dolů. Jakmile vystoupíte z výtahu, vrhnou se na Vás další Borgové. V tomto prostoru pak můžete vyhledat terminál pro doplnění energie ve zbraních. Nastupte na další výtah a sjeďte o další patro dolů. Opět vybijte všechny Borgy. Chodbou projděte do místnosti a nenechte se překvapit útokem. V této místnosti najdete ještě dva terminály pro dobití energie ve zbraních, jeden terminál pro doplnění zdraví a jeden růžový krystal. Vpravo od něj je za mříží schován distribuční uzel. Vezměte si do ruky granátomet a napalte ho za mříž. Projděte vypnutým polem a chodbou, kde na Vás opět zaútočí borgští vojáci, k výtahu a sjeďte dolů.

CovenantCovenant
V
ystupte ven z výtahu, vpravo najdete terminál pro dobití energie do zbraní. Jděte po lávce vlevo a připravte se na útok. Chodbou projděte do další místnosti s číhajícími Borgy. Navíc tu najdete i dva terminály pro dobití energie do zbraní, terminál pro doplnění zdraví a dva růžové krystaly. Nastupte do výtahu a sjeďte dolů, kde si dejte pozor na útok Borgů. Nepřehlédněte terminál pro dobití energie do zbraní, nastupte do výtahu a sjeďte ještě víc dolů, kde na Vás čekají další Borgové. Vraťte se do výtahu, podívejte se nahoru a rozbijte plasmový filtr. Stiskněte ovládací spínač a cestou nahoru vlezte do šachty. V šachtě zničte distribuční uzel a kdo chce, může jít dál a na konci najde terminál pro dobití energie do zbraní i pro doplnění zdraví. Nakonec se vraťte ke svému týmu. Chodbou vstupte do místnosti a druhou chodbou z ní odejděte pryč. Cestou narazíte po pravici na terminál pro doplnění zdraví. Na konci projděte vypnutým silovým polem.

InfestationInfestation
D
ejte si pozor na rychlý útok druhu 8472. Vlevo ve výklenku najdete terminál pro dobití energie do zbraní. Chodbou projděte do místnosti a dejte si bacha na překvapivý útok zprava. Projděte do další místnosti, opět odrazte útok rasy 8472 a když se dobře podíváte, najdete i jeden růžový krystal. Jakoukoliv chodbou se dejte dál a v místnosti, kde najdete dva růžové krystaly a terminál pro doplnění zdraví, se ubraňte útoku. Pokud prolezete tunelem ve stěně vpravo, dostanete se do místnosti s terminálem pro doplnění zdraví i dobití energie do zbraní. Chodbou se dál dostanete do místnosti, kde jste před chvíli byli, ale přesto si dejte pozor na opakovaný útok. Vraťte se do místnosti, kde jste vlezli do tunelu a vydejte se chodbou vedle terminálu pro doplnění zdraví. Další útok druhu 8472 Vás již nemůže překvapit. Chodbou se dostanete do místnosti, kde musíte čelit dalšímu útoku. Chodba ven Vás dovede až na lávku, kde na Vás opět zaútočí druh 8472. Vlevo vidíte terminál pro dobití energie do zbraní a před vchodem vlevo ještě růžový krystal. Navíc budete opět čelit útoku. Chodbou projděte do velké místnosti jako stvořené pro přepadení. Postupujte opatrně dál, narazíte na růžový krystal, opět odrazte útok a ještě jeden růžový krystal tu je. Vstupte do chodby, odrazte druh 8472, vstupte na další lávku a opět se poperte. Vstupte do místnosti vlevo, kde budete muset odrazit dvojitý útok. Na stěně vlevo najdete terminál pro dobití energie do zbraní. Vraťte se ještě ven a vstupte do druhé místnosti, kde pro změnu najdete terminál pro doplnění zdraví. Vraťte se zpět k předchozímu terminálu s energií do zbraní, nastupte na výtah a vyjeďte nahoru. Vpravo najdete růžový krystal. Vstupte do místnosti, třikrát na Vás zaútočí druh 8472, Vy je zničte a vstupte do místnosti s Isodisiem. Následuje přestřelka s Borgy, ve které Vám mohou pomoci zdejší terminál pro doplnění zdraví i dobití energie do zbraní a navíc i růžový krystal.

Strana 7