Strana 5

Carry a Big Stick"Carry a Big Stick"
Loď: USS Agincourt
Třída: ConstitutionZdá se, že Kumas skutečně jednal bez oprávnění Klingonské vysoké rady, která mu nařídila, aby se za své činy omluvil - a protože ty jsi byl velitelem, který ve všech incidentech zastupoval Federaci, musíš právě ty přijmout jeho omluvu. Musíš letět na klingonskou stanici K-28, kde se setkáš s Kumasem a dalšími klingonskými představiteli.

Předtím, než vyrazíš do systému Deznah, připrav opravářské týmy a přiděl energii tak, jak to upřednostňuješ v bitvě, pak se vrať na zelený stupeň. Pamatuj: Nezvedej štíty ani nenabíjej zbraně, dokud na tebe nezaútočí.

Leť do systému Deznah: Klingonský křižník pod velením Kamathe, který tě nařkne z toho, že vezeš příliš mnoho dilithia, tě oscanuje. Nezáleží na tom, jak odpovíš - odtáhne s prázdnem.

Přijmi omluvu: Potom, co se od tebe křižník otočí, vyraz ke stanici, ale snaž se zůstat vzadu za lodí vedenou Kamathem. Až se dostaneš do blízkosti stanice, nařídí Kumas Kamathovi, aby tě napadl. Jdi na červený stupeň a zavolej romulanskou válečnou loď. Řekni romulanskému kapitánovi, že Kumas podvedl impérium a způsobil diplomatický incident (můžeš ho také jednoduše požádat o pomoc). Romulané ti pak pomohou v boji s křižníkem. Nezapomeň proti křižníku používat taktiku zásah-a-pryč a udržovat vysokou rychlost. Ať uděláš cokoli, nesmíš dopustit, aby si tě vzal křižník na mušku ze svých předních zbraní! Poté, co zničíš křižník, vrať se zpět ke hvězdné základně.

Diplomatic Immunity"Diplomatic Immunity"
Loď: USS Agincourt
Třída: ConstitutionZvýšené pirátství v sektoru Stygia blízko Klingonské neutrální zóny přimělo Hvězdnou flotilu, aby tam poslala loď na průzkum. Budeš hlídat tři sektory - Charybdis, Cerebus a Damocles a navíc musíš dodržovat Organianskou mírovou smlouvu. Přiděl opravářské týmy a energii jako vždy, protože budeš brzy bojovat.

Hlídej Cerebus: Jakmile dorazíš do systému Cerebus, obdržíš nouzové volání z nákladní lodi. Leť na její souřadnice, jdi na červený stupeň a znič útočící lodě. Pokud budou tvoje štíty hodně poškozeny, zastav a před tím, než budeš pokračovat dál, je oprav.

Hlídej Charybdiss: Leť do dalšího sektoru. Vulkánská nákladní loď "Sunrider" dorazí též a sdělí ti, že několik klingonských plavidel útočí na civilní nákladní loď v systému Damocles.

Hlídej Damocles: Až dorazíš, přejdi okamžitě na červený stupeň a snaž se vyhnout příliš mnoha zásahům od klingonských lodí. Většina odletí pryč. Když tak udělají, zaměř nákladní loď, která má na palubě klingonská rukojmí a vystřel na ni phasery nastavenými na vyřazení (klávesa "F"). Poté, co bude loď vyřazena, přibliž se do transportní vzdálenosti (přibližně 1 500 metrů) a přenes rukojmí na palubu "Agincourtu". Pak leť ke hvězdné základně.

Ochraň hvězdnou základnu: Pokud okamžitě po příletu ke hvězdné základně otevřeš volací frekvenci, nebudeš muset tento úkol vůbec plnit. Takže si pospěš. Hvězdnou základnu totiž napadne několik lodí. Rychlým zavoláním základny se vyhneš těžké bitvě.

Kobayashi Maru"Kobayashi Maru"
Loď: USS Ranger
Třída: ConstitutionLidi, to se nedá vyhrát. A tak jedinou cestou jak ven, je podvádět - takže jediným rozhodnutím je, jak podvádět. Musíš si vybrat mezi snížením inteligence Klingonů - čímž půjdou lodě Klingonů snadněji zničit - nebo přinucením Klingonů respektovat a bát se tvé osobnosti. Vyber si respekt a strach, a až přiletíš na pomoc "Kobayashi Maru", zavolej Klingony. Jakmile jim řekneš své jméno, otočí to domů a nechají tě použít vlečný paprsek k odtáhnutí "Kobayashi Maru" do bezpečí.

Samozřejmě, že můžeš zkusit vyhrát čestně a poctivě…
Poznámka: Pokud se chcete dostat do tajného levelu "A World of their Own", nesmíte v tomto levelu podvádět.

Balance of Terror"Balance of Terror"
Loď: USS Ranger
Třída: ConstitutionMáš za úkol prověřit dvě stanice v Romulanské neutrální zóně, které se záhadně odmlčely. Přiděl opravářské týmy a energii podle svého oblíbeného bojového nastavení (možná se budeš muset vrátit na zelený stupeň, abys měl dost energie pro warpový pohon).

Leť do sektoru S1241, leť do sektoru S1422, leť do systému Anansi: Scanování Stanice 2 v systému S1421 odhalí, že byla zcela vyhlazena a to samé platí i o Stanici 3 v sektoru S1422. Po scanování Stanice 3 obdržíš nouzové volání z nákladní lodi "Hazardi" v systému Anansi, na kterou útočí klingonský "Bird of Prey". Leť tam a znič klingonskou loď. I když to může znít jako jasná rada, musíš udělat vše pro to, abys minimalizoval poškození, která utrpíš, protože budeš brzy konfrontován s dalším nepřítelem.

Leť do sektoru S1423, zastav Romulany: Poté, co porazíš Klingony, obdržíš zprávu ze Stanice 4 v sektoru S1423 - neznámý nepřítel na ně útočí. Leť ke Stanici 4 a napadni romulanskou loď. Bude se stále maskovat a demaskovat, ale nemělo by ti dělat problém ji porazit, pokud se nebudeš moc flákat, navíc když ti Sturek říká, kde přibližně se Romulané nachází.

Romulanského "Válečného ptáka" neznič! Pal naplno z phaserů a fotonů, dokud se některá z částí nezbarví do ruda a pak se pokus vyřadit plavidlu warp a zbraně. Kdybys loď zničil, aniž by ses nejdříve pokusil ji vyřadit, Rotherot by tě pokáral, že ses nesnažil přivést něco tak cenného, jako je neporušená romulanská loď.

The Best Laid Plans"The Best Laid Plans"
Loď: USS Ranger
Třída: ConstitutionV této misi máš pomoci Romulanům získat zpět ukradený romulanský artefakt. Odletíš do systému Piachi, kde se setkáš s romulanskou velvyslankyní Tenek a poté společně kontaktujete záhadnou osobu známou jako Tharos Greenly, která by mohla mít informace o krádeži.

Leť do systému Piachi: Jako obvykle přiděl opravářské týmy pro opravy v bitvě. Jdi na červený stupeň a leť do systému Piachi. Tam si promluv s Jasminou Lee, prezidentkou Piachi II. Řekne, aby jsi hlídal před potížisty. Po skončení rozhovoru s prezidentkou se před tvojí lodí objeví romulanksý "Válečný pták" s velvyslankyní Tenek. Přátelsky si s ní promluv.

Promluv si s Greenlym: Až Romulanka ukončí "rozhovor", přiletí tři lodě. Jejich vůdkyně, Harmony Wight, řekne, že mluví jménem lidí Piachi II, a že chce zabít Romulanku. Buď pevný a varuj ji, že útok na tvoji loď by vedl k intervenci Federace. To ti poskytne několik minut, abys se mohl dostat ke Greenlymu.

Vstup do warpu a vyraž na Greenlyho souřadnice. Zaměř ho a přibližuj se k němu. Sám tě zavolá. Nedotírej na něj (ujisti ho, že tu nejsi, abys ho zajal, ale že se ho chceš zeptat na artefakt) a on ti prozradí, o kom si myslí, že je zloděj.

Potom co si s ním promluvíš a zjistíš, co ví, zaútočí na tebe tři Harmoniny lodě. Rychle je vyřiď, protože jdou i po Tenek. Nezapomeň provést úplnou opravu, předtím než odletíš do systému Regas.

Pomoz Tenek, zastav Hornovou v systému Regas: Až se dostaneš do systému Regas, zaútočí na tebe "Válečný pták". Potom co ho zničíš, se tě klingonská loď "D7" zeptá, kde je artefakt. Dostaň se do co možná nejlepší útočné pozice, protože jakmile zjistí, že nejsi Horn, vypálí na tebe. Znič ji a pak se vrať ke hvězdné základně.

The Sun God"The Sun God"
Loď: USS Ranger
Třída: ConstitutionTvým úkolem zde je vyšetřit zhroucení slunce v systému Thaxius, a až se tam dostaneš, narazíš na starého přítele.

Prozkoumej systém Thaxius: Leť do systému Thaxius. Zavolej kolonii, abys si promluvil s Thomasem Hornem - ano, Thomasem Hornem, který je náhodou otcem Margarety Hornové. Protože senzory kolonie byly poškozeny masivní EMP vlnou, neví, že by se z jejich slunce mohla za pár dní stát nova. Vše, co ti může Horn říci je, že EMP vlna přilétla přímo ze slunce.

Leť na souřadnice blízko slunce a oscanuj asteroidy, které tam najdeš. Bude tam Sluneční příšera, ale neútoč na ni: Jakmile uslyšíš hlášení "course laid in", leť zpět k Thaxiu I a promluv si opět s Thomasem Hornem. Brzy poté se odmaskují "Raven" a "Válečný pták" a budou chtít, abys opustil systém. Nepoužij jméno Tenek při odpovědi Romulanovi a bitva započne. Znič "Válečného ptáka" a zavolá tě Margareta Hornová. Potom co ukončí přenos, si opět promluv s Thomasem Hornem. Řekne ti, jak upravit phasery, aby byly účinné proti Sluneční příšeře.

Zastav Sluneční příšeru: Vrať se zpět na souřadnice se Sluneční příšerou a zasáhni ji jednou ranou ze svých phaserů. Usne, ale ne dříve než vyšle vlnu, která vyřadí senzory a warpový pohon. Klingonský křižník "D7" se objeví a ty ho budeš muset najít bez radaru. Naštěstí to není tak těžké a jakmile ho zničíš, všechny tvé systémy opět naběhnou.

End Game"End Game"
Loď: USS Paris
Třída: ExcelsiorKonečně budeš mít šanci vrátit ukradený romulanský artefakt a zároveň zjistit, o co Margaret Hornové celou tu dobu šlo.

Než začneš, musíš si promluvit s Tenekem a Duk'retem. Řekni Tenekovi, že jí pomůžeš a při rozhovoru s Duk'retem si vyber ty nejuctivější odpovědi předtím, než mu řekneš, že vrátíš rebely do Klingonského impéria, aby čelili obžalobě (ale můžeš k němu být i hrubý a stále vyhrát misi).

Leť do systému Thaxius: Jakmile přiletíš, vrazí do systému romulanský těžký křižník a klingonský křižník "D7" a vyrazí k pásu asteroidů blízko slunce. Nechej Teneka a Duk'reta zaútočit na lodě rebelů, zatímco ty poletíš za Hornovou.

Zajmi Margaretu Hornovou, získej zpět artefakt: Až vystopuješ Hornovou, nevyraz přímo k ní, ani na ni nestřílej! Místo toho zaútoč na druhý romulanský těžký křižník, který se objeví blízko slunce a poraz ho. Potom zavolej Hornovou (možná tě zavolá dříve ona). Až se zeptá, jestli ji necháš zničit Sluneční příšeru, řekni ne a Brady ji automaticky transportuje z "Ravenu".

Odlákej Sluneční příšeru pryč: Jakmile budeš mít Margaretu Hornovou na palubě, přibliž se k "Ravenu" a použij vlečný paprsek. Až ho budeš mít ve vleku, vyraz pryč od slunce na maximální impuls. Sluneční příšera tě bude pronásledovat a zničí "Ravena". Pak odtáhne pryč a ty se budeš moci vrátit ke hvězdné základně. Tato mise je ale velmi náladová, a tak odlákání sluneční příšery je věc především náhody!

Strana 7