Strana 3

Mise
Toto je nejdůležitější část této příručky. Předpokládá, že jsi už strávil nějaký čas studiem základů a máš potřebné znalosti, abys měl šanci se misemi probít. Následuj přesně tyto postupy a neměl by jsi mít problémy s jejich zvládnutím. Ale pamatuj, ať žádný instruktor nepojme podezření, že by jsi mohl mít zvláštní pomoc!

Target Practice"Target Practice"
Před začátkem této mise si můžeš zvolit, v jaké třídě lodi poletíš. Čím větší bude tvoje loď, tím těžší bude mise. Jako dobrý kompromis se zdá loď třídy Miranda.I staletí poté, co lidé dávno na válku zapomenou, stroje, které za účelem ničení sestrojili, bojují dále. Tvým cílem v první misi je zničit dvě minová pole, která ohrožují životy občanů Federace.

Dříve než se rozletíš na první souřadnice, rozděl opravářské týmy a přiděl energii pro stav nejvyšší pohotovosti.

Leť do systému S1222, znič všechny miny: Leť do systému S1222. Po příletu přejdi na červený stupeň. Znič všechny miny. Potom zaměř loď, která miny ovládala, přepni phasery na vyřazení a loď vyřaď.

Leť do systému S1622, znič všechny miny: Leť do systému S1622. Ještě jednou znič všechny miny. Vyřaď i druhou loď ovládající miny z boje. Přesuň se do vzdálenosti 2 500 jednotek (nebo menší) a vezmi loď do vleku (klávesa "T"). Vrať se ke hvězdné základně.

Routine Deployment"Routine Deployment"
Loď: USS Banting
Třída: OberthKelsi - rasa, která vymřela již před více než 100 000 lety - zamořila svůj prostor nebezpečnými bójemi. Naše sonda v systému Huron přestala fungovat právě kvůli nim. Tvým úkolem je vyměnit tuto sondu a v případě potřeby i chránit artefakty, které po rase Kelsi ještě zbyly. Rutinní mise.

Leť do systému Huron, proveď scanování: Leť do systému Huron. Po příletu zaměř nějakou bóji nebo trosky a vyšli sondu. Nezaměřuj ale bóji číslo 1. Právě tu ukradne "Khyzag" a zmizí s ní do systému Onyx.

Leť do systému Onyx, zastav "Khyzaga": Zamiř do systému Onyx. Přejdi na žlutý stupeň. Zaměř bóji 1. Přibliž se na 2 500 jednotek (nebo méně) a zachyť ji. Zavolej Hvězdnou flotilu. Rotherot ti přikáže, abys bóji odtáhl od planety, a pak ji zničil. Zadej tedy zpětný chod (není vždy potřeba) a couvej, dokud ti Sturek neřekne, že teď už můžeš bóji zničit, aniž by jsi tím ovlivnil planetu. Bóji uvolni, ale nenič! Místo toho zaměř "Khyzaga" a vydej se k němu. Až budeš ve vzdálenosti minimálně 10 000 jednotek, zavolej ho. Protože ti neodpoví přejdi na červený stupeň a zaútoč na něj. Až se některá část jeho lodi na senzorech zbarví do červena, řekne Rotherot, abys "Khyzaga" kontaktoval. Udělej tak a domluv se s ním dle libosti, ale diplomaticky. "Khyzag" tě bude po rozhovoru následovat. Vrať se k bóji 1 a vezmi ji opět do vleku. V této chvíli se už můžeš vrátit na žlutý stupeň. Jdi k navigátorovi a zadej kurz zpět do systému Huron. Zde opět zaměř nějakou bóji, přibliž se k ní alespoň na 2 000 jednotek a pusť ji. Pak se vrať ke hvězdné základně.

Uninvited Guests"Uninvited Guests"
Loď: USS Agincourt
Třída: ConstitutionV tomto scénáři musíš ochránit systém Epsilon před spojenou flotilou romulanských a klingonských plavidel, která překročila Neutrální zónu a postupuje k Epsilonu IV. Hvězdná flotila má podezření, že Klingoni chtějí provést trestný útok na kolonisty na této planetě. Tvým úkolem je ochránit kolonisty, dokud nedorazí posily - aniž by jsi rozpoutal válku.

Dříve, než uděláš něco jiného, jdi ke stanici pro odstraňování škod a přiděl maximum (nebo skoro maximum) opravářských týmů ke štítům, trupu, phaserům, fotonům a podpoře života. Během bitvy nebudeš potřebovat warpový pohon, a kdyby utrpěl nějakou škodu, nebude trvat dlouho ho opravit. Potom vyhlas červený stupeň a přiděl další energii fotonům, phaserům a štítům. Vrať se zpět na zelený stupeň, abys měl dost energie pro okamžitý warp.

Ochraň "Aurigu": Jakmile se pokusíš letět do systému Epsilon, obdržíš nouzové volání z medusanské nákladní lodi "Auriga" - útočí na ní klingonský "Bird of Prey". Když se dostaneš na místo, dorazí další "Bird of Prey" a demaskuje se. Co nejrychleji znič jednoho z nich. Pokud to neuděláš rychle, obdržíš nouzové volání z "Draku", zatímco bude "Auriga" stále pod útokem. Poté, co zničíš obě lodi "Bird of Prey", začni s opravou štítů.

Podle toho, jak dlouho ti trvá zničit Klingony, obdržíš buď nouzové volání z "Draku" nebo budeš mít šanci pokračovat ve své původní misi v systému Epsilon.

Ochraň "Drakea": To je zcela jasné: Poraz dvě klingonské válečné lodi v bitvě. Ale pokud jsi utrpěl v předchozí bitvě příliš škod, může být dosažení vítězství docela obtížné.

Leť do systému Epsilon: Když vstoupíš do systému Epsilon, zjistíš, že kolonisté byli napadeni, a že guvernér Ryan je vězněn na palubě těžkého klingonského křižníku "D7". Zaútoč na křižník "D7" a dej mu co proto. Jakmile přijde o štíty, snaž se guvernéra přenést k sobě na palubu. Až se ti to podaří, vyřiď i Romulany.

Hide and Seek"Hide and Seek"
Loď: USS Agincourt
Třída: ConstitutionFederace má podezření, že klingonský guvernér Kumas, který vedl útok klingonských a romulanských lodí na Pascal II, je odpadlíkem, který jedná bez oprávnění impéria. Navíc, jeden z romulanských válečných ptáků bojujících u Pascalu II napadl dvě lodě Federace - "USS Demeter" a "USS Alexandrii". "Demeter" byl zničen, ale warpové motory romulanské lodi byly poškozeny. V tomto scénáři se spojíš s "Alexandrií" a "USS Rutherford", aby jste našli poškozenou romulanskou loď.

Dostaneš se do těžké bitvy, takže předtím než odletíš k Pascalu II, přiděl opravářské týmy tak, abys zajistil integritu všech systémů potřebných v bitvě - štítů, phaserů, fotonů a trupu. Přejdi na červený stupeň a přiděl co nejvíce energie do fotonů a phaserů, abys stále měl alespoň normální úroveň štítů. Pak se přepni zpět na zelený stupeň, abys mohl vstoupit do warpu.

Leť do systému Pascal: Forester bude automaticky souhlasit se Sturekovým nápadem, jak najít romulanskou loď. Když Sturek navrhne soustředit hledání na jedno místo, vstup do warpu. Přiletíš k planetě a ke zbytkům "Demetera", které jsou téměř přímo před tebou. Jdi na červený stupeň a znič "Demetera", aby ti nepřekážel na radaru během bitvy. Pak se otoč doprava, abys měl planetu uprostřed obrazovky a přibližuj se k ní.

Najdi Romulany: Romulanská loď se demaskuje na levé straně planety. Okamžitě zaměř její warpový pohon a začni pálit ze všeho, co máš - jestli unikne, tvoje mise skončí neúspěchem. Sleduj ji a znič ji za každou cenu. Jakmile ji začneš pronásledovat, objeví se dvě klingonské válečné lodi, ale "Rutherford" a "Alexandria" by je měly zdržet dost dlouho na to, abys měl šanci dodělat Romulany. Jakmile budou Romulané zničeni, pomoz "Alexandrii" a "Rutherfordu" v jejich boji proti klingonským lodím. Až z nich zbude vesmírný prach, vyraz zpět ke hvězdné základně.

Nothing Ventured"Nothing Ventured"
Loď: USS Tempest
Třída: MirandaÚtočníci napadli nákladní lodě na okraji galaxie. Tvým úkolem je hlídat čtyři sektory (Churchill, Allendon, Montgomery a Mountjoy) a pokusit se zjistit, co jsou útočníci zač, a odkud pocházejí. Poznámka: Možná budeš muset splnit tyto cíle v odlišném pořadí, než jsou zde uvedeny v závislosti na tom, jak dlouho ti bude trvat každý z nich dokončit.

Předtím než vyrazíš, nezapomeň rozdělit opravářské týmy a přidělit energii tak, jak to upřednostňuješ v bitvě - během této simulace se budeš potýkat s novými protivníky.

Scanuj Allendon II: Pokud si pospíšíš, můžeš tuto planetu oscanovat dříve, než obdržíš nouzové volání z "Motherlode". Pokud ne, můžeš se sem později kdykoliv vrátit.

Ochraň "Motherlode": Dříve, než můžeš začít s hlídáním, obdržíš nouzové volání z "Motherlode" v systému Churchill. Leť tam, jdi na červený stupeň a zaměř "Pinters Folly". Zasáhni ji jedním výstřelem z phaserů a ona se vzdá. Zavolej "Motherlode", pak "Pinters Folly" a potom opět "Motherlode". Poslechni si jejich argumenty, pak přiděl senzorům maximální množství energie a oscanuj "Motherlode". Poté, co obdržíš výsledky scanování, zavolej "Pinters Folly" - kapitán se nesměle omluví a přeruší útok. Na závěr zavolej "Motherlode". Její kapitán di poděkuje a všichni odletí pryč.

Scanuj Churchill II: Ačkoli už jsi ve správném systému, budeš potřebovat jít do navigace a zadat kurs k Churchillu II, aby dokončil tento cíl. Samozřejmě že se můžeš vrátit kdykoliv později a oscanovat ji.

Scanuj Montgomery II: Oscanuj tuto planetu.

Ochraň nákladní loď: V určitém okamžiku obdržíš nouzové volání z nákladní lodi "Leipzig" v systému Laurier. Ujisti se, že jsi vrátil energii pro senzory zpět na normál a pak vyraz na záchranu "Leipzigu". Loď útočící na "Leipzig" odletí do systému Walpole.

Leť do systému Walpole: Po příletu do systému Walpole zjistíš, že lodi velí Venturián. Zavolej ho, ale buď si vědom toho, že každá tvoje odpověď povede k bitvě. Poté, co porazíš venturijské lodi (relativně snadno), vrať se a oscanuj ty planety, které jsi ještě nenavštívil a vrať se ke hvězdné základně.

Strana 5