Strana 7

The BreachThe Breach
A
ž dostanete od Tuvoka rozkaz, skočte na první velkou trubku na stěně proti proraženému trupu. Z ní přeskočte na první výstupek ve stěně vlevo, vyskákejte po ostatních výstupcích nahoru a tam přeskočte na druhé patro a jděte k ovládacímu panelu. Použijte ho a sjeďte dolů výtahem. Projděte dveřmi a dejte se chodbou doleva a na křižovatce pak doprava. Až se přiblížíte ke dveřím, vyběhnou zezadu dvě potvůrky, o které se ale v klidu postará Váš tým. Vpravo nahoře před dveřmi je terminál pro doplnění zdraví, ke kterému můžete vylézt po žebříku. Nastupte do výtahu za otevřenými dveřmi a vyjeďte nahoru. Za výtahem se dejte dveřmi doprava. Za nimi uvidíte vlevo hromadu beden, které blokují vchod do šachty. Zničte tři hnědé z nich a cesta je rázem volná. Vlezte dovnitř, slezte dolů po žebříku a dejte se pozor na dvě potvůrky. Šachtou prolezte k dalšímu žebříku, po kterém vylezte nahoru a vstupte do dveří vpravo. Na stěně po pravici uvidíte terminál pro doplnění zdraví. Napříč místnosti v rohu jsou čtyři ovládací panely. Šipky na nich ukazují, kterým směrem se po jejich stisku pohne laserové dělo. Nejdřív hodněkrát stiskněte panel vlevo a pak párkrát panel dopředu. Cílem je namířit laserový zaměřovač přímo na křeslo blokující dveře. Až budete mít paprsek nastavený, jděte ke stanovišti nalevo a použijte zdejší ovládací panel, kterým z děla vystřelíte. Po úspěšné eliminaci křesla projděte dveřmi za týmem a pak se vraťte skrz místnost zpět směrem, kudy jste vylezli ze šachet, vstupte do výtahu na konci chodby a vyjeďte nahoru.

CommandCommand
J
děte chodbou až dorazíte do místnosti plné Scavengerů. Všechny je zabijte, podle potřeby použijte terminál pro doplnění zdraví a dobití energie do zbraní a pak odejděte dveřmi, které Chell otevřel.

Primary EncounterPrimary Encounter
V
ystupte z výtahu. Vpravo vidíte terminál pro dobití energie do zbraní a o kousek dál i pro doplnění zdraví. Jděte chodbou dál, zaútočí na Vás tři několikanozí roboti, kterým budu říkat, aby se to nepletlo, plechovky, tak se jich zbavte. Před koncem chodby jsou vpravo dveře vedoucí do výtahu. Nastupte a jeďte dolů. Vystupte ze dveří. Zprava na Vás zaútočí dělo a zleva plechovka. Pokračujte, zleva a zepředu na Vás zaútočí další plechovky a vlevo dole se ještě navíc aktivuje dělo. Jděte dál po lávce. Za rohem vlevo je na zdi další dělo. Dojděte až na konec lávky a sjeďte výtahem dolů. Jděte po lávce a přeskakujte díry. Naproti sobě uvidíte růžový krystal a na křižovatce vlevo od Vás je ovládací panel, který použijte. Vraťte se zpět nahoru. Na křižovatce zabočte ke dveřím vlevo. Nastupte si do výtahu. Ovládací panel najdete za dveřmi vpravo. Vyjeďte nahoru a hned zničte dvě plechovky. Před dveřmi na konci chodby je vlevo terminál pro doplnění zdraví. Použijte ovládací panel na druhé straně dveří. Vstupte do výtahu a použijte ovládací panel.

The SkirmishThe Skirmish
A
ž se otevřou dveře, zničte dvě plechovky a jednoho létajícího robota. Jděte dál chodbou, po levici minete terminál pro doplnění zdraví. Vstupte do dveří vlevo a zabijte čtyři plechovky. V této místnosti najdete dva terminály pro dobití energie do zbraní a dva pro doplnění zdraví. Jděte ven a dejte se doleva. Na konci chodby na Vás už čeká plechovka. Projděte dveřmi a dejte si pozor na číhajícího plechovku v chodbě za rohem. Přede dveřmi stiskněte ovládací spínač po pravé ruce. Vstupte a zničte robota. Na tomto místě můžete najít ještě dva růžové krystaly, terminál pro doplnění energie ve zbraních a tři terminály pro doplnění zdraví. Sjeďte dolů výtahem.

Defensive_MeasuresDefensive Measures
V
ystupte z výtahu a vstupte do dveří naproti. Zaútočí na Vás tři plechovky a létající robot. V této místnosti narazíte na dva terminály pro dobití energie do zbraní, tři růžové krystaly, a když vyskáčete po bednách uprostřed místnosti nahoru, tak můžete získat ještě jeden krystal. Vstupte do dveří, mezi kterými seberte novou zbraň - Arc Welder, a pokračujte rovně. Za rohem vpravo Vás napadnou dvě plechovky. Před sebou vidíte dveře a před nimi terminál pro doplnění zdraví. Vstupte do dveří a připravte se na okamžitý boj. Proti Vám stojí plechovky, roboti a dvě děla. Po úspěšné eliminaci se rozhlédněte, protože tu můžete najít čtyři růžové krystaly. Stiskněte ovládací panel na jeřábu a můžete vyjít nahoru po lávce. Pokud nyní chcete, tak kousek před koncem lávky skočte vpravo dolů na bedny. Z nich přeskočte na další bedny pod lávkou a jste u terminálu pro dobití energie do zbraní. Nakonec projděte dveřmi na konci lávky. Tady už Vás netrpělivě očekávají dvě plechovky, ale také tu uvidíte růžový krystal a terminál pro doplnění zdraví. Projděte dalšími dveřmi a střetnete se se dvěmi létajícími roboty a třemi plechovkami (také je možné, že se některé plechovky mohou schovat za dveře). Po lávce přejděte do dalších dveří. Vpravo před výtahem ještě seberte růžový krystal, nastupte do výtahu a vyjeďte nahoru. Přes lávku a chodbu přejděte do další místnosti.

AttunementAttunement
C
hodbou vyrazte směrem k výtahu, ale nenastupujte. Místo toho vlezte do šachty vpravo od něj. Pozor, v šachtě na Vás zaútočí dvě potvory. Postupujte statečně dál, nejdříve vpravo a pak vlevo a dostanete se do místnosti. Zničte osazenstvo čítající jednu plechovku a jedno dělo a porozhlédněte se to dvou růžových krystalech a terminálu pro doplnění zdraví. Zničte pravý generátor a vraťte se zpět k výtahu. Vyjeďte jím nahoru a chodbou dojděte do další místnosti. Odrazte útok létajícího robota a dvou plechovek. Naproti sobě uvidíte v místnosti terminál pro dobití energie ve zbraních. Vraťte se zpět k týmu a vstupte do plynem dosud blokované oblasti. Z chodby vyběhněte doprava, odkud na Vás zaútočí robot a po jeho smrti se objeví ještě čtyři plechovky. Projděte místností až do dveří, za kterými na Vás zaútočí dělo a opět čtyři plechovky. Po levé ruce se nachází terminál pro dobití energie do zbraní. Jděte dál chodbou a nenechte se překvapit vlevo za rohem číhajícím dělem. Vstupte do dveří. Daleko vepředu se proti Vám rozeběhne jeden robot, další vyběhne zpoza pravého rohu a ještě se musíte dát pozor na létajícího robota nahoře vlevo. Tam také najdete dva růžové krystaly. Jakoukoliv chodbou vstupte do místnosti vpravo. Zničte pět plechovek. V místnosti najdete terminál pro doplnění zdraví i pro dobití energie ve zbraních. Vraťte se zpět do chodby, dveřmi vpravo a ještě dalšími dveřmi projděte do místnosti, která má mírnější gravitaci. Zaútočí na Vás létající robot a seshora Vás mohou napadnout dvě plechovky (z každé strany lávky jedna). V každém případě je nejlepší vzít si Compression Rifle a oba dva ve spolupráci se zoomem odstřelit. Vyskočte na první vznášející se plošinku (díky nízké gravitaci to není žádný problém), z ní přeskočte na další a takto vyskákejte až nahoru, kde najdete terminál pro dobití energie do zbraní. Přeskočte na druhou stranu místnosti, kde je další terminál pro dobití energie do zbraní a také ovládací spínač výtahu. Tak ho použijte, ať za Vámi mohou Vaši kolegové. Až se Chang zbaví dveří, pokračujte chodbou a dveřmi do další chodby, kde se poškádlete se čtyřmi plechovkami. Po boji vstupte do dveří vlevo na konci. Narazíte na výtah, spínač se opět nachází vpravo za dveřmi, takže ho stiskněte a jeďte dolů. Až vystoupíte ze dveří, vrhnou se na Vás tři plechovky. Postupujte dál a na rohu najdete dva růžové krystaly. Vstupte do dveří vpravo na konci chodby. Už tu na Vás čekají létající robot a plechovka. Kromě nich tu ještě je terminál pro doplnění zdraví i pro dobití energie ve zbraních. U levé konzole použijte ovládací panel a vstupte do otevřených dveří vlevo před Vámi. Nastupte do výtahu a sjeďte dolů.

ArrayArray
C
hodbou od výtahu se dejte doprava a jděte až do místnosti, kde se utkáte se dvěma roboty a dvěma plechovkami. Proti sobě uvidíte terminál pro dobití energie do zbraní. Přejděte do druhé části místnosti, kde jsou další dvě plechovky a jeden robot. Vpravo u stěny jsou dva růžové krystaly. Nastupte si do výtahu vpravo dole a sjeďte dolů. Z výtahu se vydejte doprava to tunelu, kde se utkáte se dvěma roboty. Před výtahem vpravo pak najdete terminál pro doplnění zdraví. Nastupte do výtahu a vyjeďte nahoru. Nahoře na Vás okamžitě zaútočí tři plechovky a jeden robot. V chodbě objevíte po své pravici dva terminály pro dobití energie ve zbraních. Jděte dál, a až se přiblížíte výtahu, připravte se na útok dvou plechovek a dvou robotů. Za roboty najdete dva růžové krystaly. Nastupte do výtahu a vyjeďte nahoru. Nahoře na Vás zleva zaútočí tři létající roboti a také tu najdete další dva růžové krystaly. Vlevo cestou ještě minete terminál pro doplnění zdraví. Dojděte až k ovládacímu panel a použijte ho. Na obrazovce vidíte tyče, u kterých už jste byli a tam právě teď zamiřte. Sjeďte tedy výtahem dolů. Hned na Vás zaútočí dva roboti a dvě plechovky. Zamiřte dalším výtahem dolů, kde na Vás čeká plechovka a za ní ještě další dvě plechovky a robot. Před lávkou vlevo vede dolů žebřík. Když po něm slezete, najdete pod lávkou dva růžové krystaly. Vylezte zase na lávku a opatrně po ní postupujte. Až se dostanete těsně za půlku lávky, otevře se proti Vám stěna, která odhalí dvě dosud nečinná děla. Po úspěšné eliminaci vstupte do místnosti. Vpravo vidíte terminál pro dobití energie do zbraní a proti sobě dva růžové krystaly. Postupujte dál chodbou, zaútočí na Vás dvě plechovky a dva roboti. Chodbou se dejte vlevo. Na jejím konci najdete vlevo růžový krystal a naproti němu terminál pro doplnění zdraví. Stiskněte ovládací panel. Vlevo za Vámi je výtah, nastupte a sjeďte dolů. Připravte se na pořádný záhul. Dole vpravo na Vás číhají dvě děla a vlevo dokonce čtyři. Vpravo najdete také terminál pro dobití zbraní a na rohu růžový krystal. Za rohem se vpravo aktivují další čtyři děla, vlevo tentokráte jenom jedno. Nalevo najdete také terminál pro doplnění zdraví a naproti sobě vidíte terminál pro dobití energie ve zbraních. Za rohem vpravo jsou tři plechovky a dvě děla. Vlevo v rohu se nachází růžový krystal. Za dalším rohem jsou vpravo čtyři děla. Vstupte do místnosti, najděte po levé ruce ovládací panel a stiskněte ho.

Strana 9