Strana 2

Data RetrievalData Retrieval
A
ž se přenesete, uvidíte po své pravici terminál pro doplňování zdraví v dosud neznámé podobě a vlevo na druhé straně místnosti najdete terminál pro dobíjení energie do zbraní, rovněž dosud neznámý. Pokud potřebujete doplnit zdraví, učiňte tak co nejdříve. Až na Vás zaútočí Etheriáni, vyřiďte je. Po Fosterově rozkazu jít do sekce 29 následujte Chella, který odblokuje dveře. Po odblokování pokračujte dál pravými dveřmi. Postupujte chodbou dál a opatrně se přibližujte ke dveřím ne konci chodby. Za nimi na Vás už čekají další Etheriáni, tak se s nimi nemazlete. Jděte dál. Jakmile zjistíte, že stojíte před transportérem, otočte se a zničte útočící Etheriány. Pak se transportujte a vstupte do dveří. Ihned po vstupu se připravte na další útok Etheriánů. Po úspěšném odražení postupujte ke dveřím na druhé straně místnosti. Vlevo před nimi je růžový krystal a vpravo terminál pro doplňování zdraví. Projděte dveřmi, chodbou a dveřmi se dostanete k dalšímu teleportu. Přeneste se o patro níž. Hned na Vás zaútočí Etheriáni. Ubraňte se. Kolem najdete dva růžové krystaly a terminál na dobíjení energie do zbraní. Dveřmi vyrazte dál a zastavte se u konstrukce uprostřed místnosti. Konstrukce vypadá jako žebřík, takže po ní vylezte až úplně nahoru. Pak seskočte na lávku a dojděte ke konzole. Stiskněte ji, přeskočte zpět na konstrukci a slezte dolů. Připravte se na odražení dalšího útoku. Nově odemčenými dveřmi pokračujte dál. Další útok. Vpravo najdete terminál pro dobíjení energie do zbraní i pro doplňování zdraví. Dál vyrazte dveřmi, chodbou, skrz další dveře a opět se připravte na útok. Hned za dveřmi najdete vlevo spuštěný teleport. Vstupte do něj. Po přenosu pokračujte dveřmi, chodbou a zase dveřmi. Dejte si pozor na létající medúzy a koule visící na stěně - všechny je zničte. V této místnosti můžete ještě najít dva růžové krystaly a terminál pro doplňování zdraví a energie do zbraní. Po lávce vystoupejte až nahoru. Vstupte do dveří, transportujte se a projděte dalšími dveřmi. V této místnosti můžete najít další dva růžové krystaly, 2 terminály pro doplňování zdraví a jeden terminál pro doplnění energie do zbraní. Až seberete Stasis weapon, zaútočí na Vás hromada nepřátel, které se zbavte. Pak odsud odejděte dosud zablokovanými dveřmi.

Deep EchoesDeep Echoes
J
děte chodbou, vstupte do dveří a připravte se na útok Etheriánů. Když půjdete od vstupních dveří dál po pěšině, najdete vpravo před ústím chodby terminál pro doplňování zdraví. Chodbou pak pokračujte dál. Po Telsinině zmizení rozstřelte energetický lusk. Vlevo od Vás se nachází růžový krystal a další je pak za energetickým luskem. Přetransportujte se. Zničte medúzy a létající potvůrku. Dojděte až k ovládacímu panelu na konci lávky a použijte ho. Dole se aktivuje transport. Ještě zaskočte do dveří vpravo dole. Chodbou se dostanete do místnosti, kde se opět ocitnete pod útokem Etheriánů. V této místnosti můžete najít dva růžové krystaly a terminál pro doplňování zdraví. Pokud půjdete dál chodbou, dostanete se do místnosti, kde jste již jednou byli. Pokud se tam přeci jen vydáte, zaútočí na Vás po vkročení do místnosti zezadu tlupa Etheriánů. Nakonec se tedy musíte vrátit zpět k aktivovanému teleportu a vstoupit do něj. Ocitnete se u počítačového jádra. Kolem něj jsou roztroušeny dva růžové krystaly a čtyři ovládací panely. Použijte všechny čtyři panely, Chell pak odblokuje dosud nepřístupné dveře, kterými projděte. Postupujte chodbou, ale dejte si pozor na útok Etheriánů. Postupujte dál až do místnosti, ve které najdete terminál pro doplňování zdraví i pro dobití energie do zbraní. Dveřmi vstupte do další místnosti. Poté, co v ní zničíte létající potvoru, na Vás zaútočí Etheriáni. Odejděte dveřmi na druhé straně místnosti. Chodbou a dveřmi dorazíte do místnosti, ve které se zbavte létající potvory a medúz. Vlevo za dveřmi je terminál pro dobití energie do zbraní. Vstupte do teleportu. Zničte energetický lusk. Vlevo od něj najdete dva růžové krystaly a na druhé straně uvidíte dveře. V chodbě na Vás zaútočí další Etheriáni. Dveřmi na konci chodby se dostanete do místnosti nad počítačových jádrem. Použijte oba dva ovládací panely.

EncountersEncounters
D
veřmi projděte do místnosti. Zbavte se medúz napravo. Vlevo najdete růžový krystal a terminály pro doplnění zdraví a dobití energie do zbraní. Na konci chodby až budete procházet kolem růžového krystalu na Vás opět zaútočí Etheriáni. Až je zničíte, vraťte se zpátky ke létajícím světýlkům, která jste potkali v chodbě. Rozbijte konzolu poblíž nich a oni se ji vydají opravit a tak postupujte dokud se světýlka nerozhodnou opravit Chellem zničený teleport. Přeneste se pomocí opraveného teleportu a postupujte dál chodbou. Cestou opět odrazte útok Etheriánů. Nejlepší je proběhnout chodbou až k průchodu do další chodby, vedle kterého najdete vpravo růžový krystal, a ostřelovat Etheriány uprostřed tohoto průchodu. Chodbou za průchodem projděte až do místnosti. Zbavte se Etheriánů a létající potvory. Také tu najdete terminál pro doplnění zdraví a energie do zbraní. Chell odstraní silové pole na horním patře. Tudy projděte. V další místnosti na Vás zaútočí opět Etheriáni a létající potvora. Naštěstí se tu povalují tři růžové krystaly. Na konci místnosti použijte teleport. Po lávce přejděte k dalšímu transportu. Teď musíte jednat rychle: Rozstřelte konzolu vlevo, potom energetický lusk před Vámi a přeběhněte na druhou stranu místnosti. Tady najdete další terminály pro doplňování zdraví a energie do zbraní. Skrz další chodbu se dostanete do místnosti, kde pomožte Fosterovi odrazit útok skupiny Etheriánů. U východu z této místnosti pak seberte růžový krystal. V chodbě na Vás zaútočí další Etheriáni. Postupujte dál. Vyřiďte medúzy a jděte neochvějně stále vpřed. Na konci chodby se vypořádejte s dalším útokem Etheriánů a dostanete se do hibernační komory. Až Foster vypne silové pole, vstupte do chodby za ním. Vlevo uvidíte terminál pro doplnění zdraví. Jděte dál do hlouby chodby. Vpravo najdete dva růžové krystaly. Vylezte ven na lávku a připravte se na finální nápor Etheriánů. Po lávce pak přejděte k teleportu a po přenosu se vydejte rovně ke konzole před Vámi.

Strana 4