Speciální stránka - třída Achilles

Jedním z kritických strategických problémů, kterému muselo Velení Hvězdné flotily čelit, jestliže hodlalo vyhrát válku s Dominionem, bylo to, že federální síly byly příliš roztroušeny. Při ochraně území Federace před Dominionem, ostražitém sledování Romulanů a pokusu přejít do útoku proti Dominionu, zjistila Hvězdná flotila, že má příliš mnoho povinností a příliš málo zdrojů. Tento problém se stal ještě akutnějším, když stratégové Hvězdné flotily zjistili, že achillovou patou Dominionu je závislost Jem'Hadarů na Ketracel-White. Kdyby aliance Federace a Klingonů mohla vážně ohrozit nebo dokonce zničit zařízení na Ketracel-White, výboj Dominionu v Alfa kvadrantu by se pozdržel. Bohužel, jediné lodě Hvězdné flotily a Klingonských obranných sil schopné odvést tuto práci, byly lodě třídy Galaxy a Negh'Var. Dalekosáhlé útoky bez doprovodu proti těžce chráněným četným cílům nemohly být v dané době provedeny žádným existujícím plavidlem. Třída Defiant se svojí palebnou silou a maskováním má příliš omezený operační dosah a třídy Galaxy a Negh'Var, které mají potřebný dosah, jsou příliš drahé na to, aby byly použity. Federace ani Klingoni nebyli ochotni poslat tak velké flotily potřebné na zasažení těchto cílů. To by totiž znamenalo ohrozit obranu klíčových systémů Federace a Klingonů. Bylo potřeba nové lodě s revolučním návrhem.

Návrháře lodí v Utopia Planitia čekal radikální krok. Nejenže navrhli úplně novou třídu lodí, Achilles, oni ji navrhli a postavili za méně než dva roky. Adaptováním současných protiborgských návrhů do nové lodě vytvořili plavidlo s revolučními prvky, které třídě Achilles umožňují plnit roli křižníku s dlouhým dosahem s palebnou silou rovnající se křižníku třídy Sovereign. Toho bylo docíleno novými mikro-torpédy uspořádanými do šiku, který umožňuje ohromně vysokou palebnou kadenci, která ochromí jakoukoliv loď Dominionu. S uspořádáním šiku, který umožňuje soustředěný útok, se může Achilles postavit Strike Fighterům bránícím zařízení na Ketracel-White, zatímco se stále soustřeďuje na zničení cíle. Lodi byly navrženy nadbytečné warp a impulzní gondole, takže Achilles může utržit těžká poškození a stále manévrovat. Čtyřnásobná rychlopalná kvantová torpéda a vylepšené pulzní phasery dodávají třídě Achilles dostatečnou palebnou sílu, aby zničila většinu velkých nehybných cílů při jediném přeletu. Nové zpětné pomocné rakety umožňují plavidlu manévrovat stejně dobře jako jakákoliv loď třídy 3 a většina lodí třídy 2. A navíc má Achilles nezajištěné sebeobslužné rozpětí srovnatelné s průzkumnými plavidly třídy Galaxy, které je vyžadováno pro efektivní fungování za obranným perimetrem Dominionu.

Zpět na profily lodí ze Star Trek: Deep Space Nine Dominion Wars