Profily federálních lodí

Loď třídy Defiant zastává v historii vývoje lodí Hvězdné flotily unikátní místo, protože to byla první loď věnovaná hlavně boji. Jeho nízký profil, masivní design, ablační pancíř a romulanské maskování z něj dělá ideální loď pro hlídkovací povinnosti v silně chráněném nepřátelském prostoru a pro skryté operace hluboko v prostoru Dominionu. Původní prototyp byl vyzbrojen, aby představoval impozantní hrozbu pro borgské lodě. Avšak válečný stav s Borgy pominul a první prototyp U.S.S. Defiant byl přidělen na stanici DS9, aby odvrátil jakékoliv jem'hadarské kroky.


Řada borgských vítězství nad Hvězdnou flotilou ukázala potřebu vysoce manévrovatelné lodě s vylepšenými zbraněmi. Odpovědí byl Steamrunner, s nízkým profilem a zvýšenou palebnou kadencí jak torpédových bank, tak phaserů. Steamrunner také obsahuje vylepšený systém analýzy ohrožení a vylepšenou technologii fázování štítů.


Třída Akira je prvním těžkým křižníkem Hvězdné flotily. Je vybavena čtyřnásobnými vysokorychlostními phaserovými okruhy typu 10 a vylepšenými taktickými systémy, s nimiž představuje impozantní hrozbu pro jakoukoliv útočnou sílu Dominionu. Akira byla navržena jako multifunkční plavidlo. Je stejně vhodná k útokům středního dosahu jako k osamělému hlídkování na hranicích, kde jí její vylepšená taktická senzorová výbava umožňuje odhalit i ty nejskrytější narušitele.


Federace, čelíc cardassijským Hutetům a jem'hadarským Super Cruiserům, potřebovala efektivní těžký křižník, který se nechá postavit snáze než třída Sovereign. Hvězdná flotila zadala návrhářům požadavek na víceúčelový těžký křižník s dalekým dosahem, který by mohl proniknout obranou Dominionu a zaútočit na strategická zařízení s malým nebo žádným doprovodem. Výjimečně nízký profil, rychlost a vyzbrojení může postavit tuto loď proti plavidlům třídy Fighter, těžkým křižníkům i malým chráněným zařízením, obzvláště těm na výrobu Ketracel-White. Se zavedením zbraňového systému mini-kvantových torpéd uspořádaných v šiku může třída Achilles ochromit nepřátelské válečné lodě, zatímco bude mít stále zaměřen nepřátelský cílový objekt.
Třída Achilles je původním návrhem Gizmo Games. Pro bližší informace klikněte sem.
Třída Galaxy, zrozena z původního poslání Hvězdné flotily zkoumat vesmír, zvýšila schopnost Federace proniknout dál do zákoutí nezmapovaného území. Samozřejmě že s expanzí přichází nepřátelství a třída Galaxy byla také vybavena nejpokročilejšími zbraněmi a taktickými systémy, které podpořily expedice do hlubokého vesmíru bez doprovodu. Při jejím návrhu si byla Hvězdná flotila vědoma toho, že schopnost dalekého doletu této třídy by mohla do Aliance Federace přivést nové rasy zvně Alfa kvadrantu, a tím posílit a rozšířit federální přítomnost v galaxii.


Profily klingonských lodí

Stárnoucí válečná flotila Klingonské říše, propadající se ekonomika a nízká morálka v armádě téměř pohřbily její schopnost vést dlouhotrvající vojenské kampaně dokonce i na těch nejmenších frontách. Při pokusu o oživení dávného válečného apetitu požadovali Klingoni bojové plavidlo za dostupnou cenu, které by povolalo jejich lid zpět do bitvy. Lodě Bird of Prey třídy B'rel poskytly Klingonské říši novou taktiku - Najdi a znič. Stejně jako v době pirátů na Zemi se mohli kapitáni potulovat vesmírem a vybírat si příležitostné cíle, což velice napomohlo obnovení Klingonské říše.


Klingonský bitevní křižník byl základem Klingonských obranných sil po mnoho let. Původní typ bitevního křižníku D7 byl později výrazně vylepšen silnějšími disruptorovými bankami a přídatným odpalovačem torpéd, ale klingonská záliba v rychle ukončené bitvě spíše než v pancíři se v bitevním křižníku třídy K't'inga odráží i nadále. Pověření velet těmto lodím získali pouze nejzručnější klingonští kapitáni.


Když se Federace rozhodla přidat ke Cardassianům, začali Klingoni čelit novým křižníkům Hvězdné flotily, třídám Akira a Achilles. Požadovali proto obratný, vysoce ozbrojený křižník, který může v bitevních scénářích jeden na jednoho s těmito křižníky zvítězit. Třída K'vort'Cha nese disruptorové kanóny nové generace, které obsahují fázový inhibitor štítů společně se speciální schopností protrhnout trup. Tato loď odměňuje agresivní osamělé vlčí kapitány s čistými zabijáckými schopnostmi.
Třída K'vort'Cha je původním návrhem Gizmo Games. Pro bližší informace klikněte sem.
Ačkoliv třída K't'inga prokázala v bitvách svoji cenu, kolem poloviny 24. století začala být překonávána hvězdnými loděmi Federace nové třídy Ambassador. Klingonská říše požadovala nový návrh útočného křižníku, který by zapadl do vyvíjejících se formací klingonské flotily. Nejenže by sloužil jako podpůrné plavidlo blízké flotily, ale byl by zároveň rychlým přepravcem vojska. Navzdory svému zařazení jako těžký křižník se Vor'Cha ukázala být docela úspěšná i při pronásledování na dlouhé vzdálenosti.


Tato nová vlajková loď byla vyvinuta za přísného utajení dokonce i před některými politickými frakcemi v klingonské Vysoké radě. Byla představena v roce 2372 a její návrh byl radikálním odklonem od lehkých, hbitých ofenzivně laděných plavidel, jejichž produkcí byly Klingonské obranné síly známy. Místo toho byla větší než třída Galaxy, se stejnou palebnou silou a byla schopná převážet 2700 bezpečnostních důstojníků, což vyzdvihovalo její roli obléhacího plavidla. Má se za to, že vládnoucí rodina hledala plavidlo, které by ztělesňovalo její svrchovanou moc a vládu nad Klingonskou říší, jakož i její vůdčí roli v celém Alfa kvadrantu.
Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 15.3.2001

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Deep Space Nine Dominion Wars najdete zde.