Profily federálních kapitánů
Poručík Bilecki je jednou z mnoha lidských pracovníků Hvězdné flotily přidělených na stanici DS9 (v roce 2369) před její novou okupací dominionskou osou. V roce 2370 požádala poručík Bilecki Hvězdnou flotilu o svolení vdát se za Bajorana, které získala. Kvůli nepodařenému převratu 'Kruhu' v roce 2370 však byly její plány na vdávání výrazně narušeny. Během nepodařeného převratu se rozhodla zůstat na stanici DS9 spolu se svým snoubencem a sehrála zde malou, ale významnou roli při stabilizaci situace. Kvůli okupaci stanice DS9 jednotkami Dominionu byla poručík Bilecki evakuována, zatímco její snoubenec byl vrácen na Bajor. Kvůli svým vyrovnaným akcím během pokusu o převrat se stala jedním z mála členů posádky U.S.S. Centaur, kteří nepocházeli ze skupiny Modrá raketa.

Jadzia Dax byla poprvé poslána na stanici DS9 v roce 2369 krátce poté, co Hvězdná flotila převzala operační kontrolu nad dřívejší stanicí Terok Nor od cardassijského Vysokého velení. Jadzia Dax je Trill a její symbiont, Dax, je starým přítelem nového komandéra stanice DS9 Benjamina Siska. Jadzia je vědeckým důstojníkem stanice DS9 i U.S.S. Defiantu. Excelovala v obou veleních a ukázala zápal pro prvotní první kontakty. Poznámka: Známkou toho že je někdo nováčkem na stanici DS9, je, když se podiví nad tím, že kapitán Sisko nazval nadporučíka Daxovou 'Starým mužem', když je to očividně žena.

Erika Benteen sloužila během nepodařeného úderu admirála Leytona v roce 2372 jako kapitán na lodi U.S.S. Lakota. Benteen byla odsouzena vojenským soudem za podporu převratu a útok na U.S.S. Defiant, protože věřila, že je obsazen Zakladateli. Avšak admirál Leyton později vypověděl, že záměrně oklamal mnoho svých stoupenců včetně kapitána Benteenové, a tak ji soud zbavil většiny obvinění. Byla odsouzena k degradaci na hodnost komandéra a do její složky byl přidán záznam o udělení důtky.

Záznam kapitána Siska zabírá v archivu Hvězdné flotily několik terabytů. Poprvé si získal úctu jako zkušený velitel lodi během působení ve funkci výkonného důstojníka na lodi U.S.S. Saratoga při bitvě u Wolf 359. Podle toho s kým mluvíte, je kapitán Sisko znám jako velitel strategicky důležité stanice DS9, jako kapitán lodi U.S.S. Defiant nebo jako 'Posel' Proroků. Jeho schopnost vyvážit své mnohé a rozmanité role ho určila pro vysokou hodnost, ale jeho roli ve Hvězdné flotile komplikuje náboženský a mystický význam, kterým na něj hledí bajorský lid.
Profily klingonských kapitánů
Vše co je o válečníku Rodekovi bez diskuze známo, je to, že trpí totální amnézií následující po nehodě z roku 2369. Momentálně si nepamatuje nic před svým probuzením v jedné z ošetřoven Dr. Bashira na stanici DS9. Kuriózní poznámkou na okraj je, že všechny záznamy o válečníku Rodekovi byly zničeny během předválečného útoku, podle nynějšího názoru, jedním agentem Dominionu v archivech Imperiálního klingonského velení. Klingonští archiváři byli nuceni použít záznamy rodiny Noggra, aby znovu sestavili jeho oficiální záznamy.

Právě při zasvěcení válečnice Huss do řádu Bat'lethu byl odhalen Zakladatel vydávající se za generála Martoka. Huss byla brzy povýšena z válečníka na poručíka a přidělena jako komandér výsadkových týmů na I.K.S. Fek'lhr. Při vedení jednoho výsadkového týmu z I.K.S. Fek'lhr se ukázal její neobvyklý klid v akci, na Klingona pozoruhodný, který vedl k zajmutí první dominionské lodi typu Strike Cruiser klingonskými jednotkami. Za to byla poručík Huss povýšena na nadporučíka. Je jedním z předních odborníků Říše na Jem'Hadary.

Jako mnoho klingonských advokátů je i komandér Ch'Pok členem Klingonských obranných sil. Ch'Pok byl advokátem Klingonské říše při slyšení o vydání nadporučíka Worfa za střelbu na neozbrojený klingonský transport. Poté, co případ prohrál (když se zjistilo, že Worf byl křivě obviněn), byl Ch'Pok na naléhání Durase, syna Ja'roda, přeložen z Imperiální kanceláře advokátů. Za současného válečného stavu se ukázal jako dobrý, i když nenápaditý, štábní důstojník a ve své pozornosti detailům připomíná Vulkánce.

Kapitán H'Ta je nejstarším žijícím členem Řádu Bat'lethu. Před začátkem války s Dominionem byl H'Ta více jak deset let velitel qeq'ampaS Ty'Gokor (Výcvikové akademie Ty'Gokor). Na začátku války s Dominionem se císaři Kahlessovi podařilo přesvědčit Vysokou radu, aby mnoha nejstarším bojovníkům dala možnost zemřít se ctí v bitvě. H'Ta získal velení na jednom z nejstarších křižníků D-7, který byl v té době ve službě. I na takto životu nebezpečné lodi byl schopen během své první mise porazit tři jem'hadarské lodě třídy Fighter. Dodnes přijímá pod své velení stále jen ty nejstarší bojovníky.

Gowron, kancléř Klingonské říše (od roku 2367) a vůdce Vysoké rady byl původně politickým outsiderem, který často vyzýval hlavní proud klingonského vedení. Jeho mocenský vzestup vyplynul ze složité řady událostí, ve kterých byla zapletena Hvězdná flotila. Federace vidí Gowrona jako jednoho ze skutečně velkých, avšak nevyzpytatelných vůdců současných klingonských dějin. Jeho porozumění pro jemné nuance politických a vojensko-strategických i operačních problémů je skutečně pozoruhodné. Jeho inovativní použití Klingonské výzvědné služby se za války zdárně osvědčilo a předčilo dokonce i romulanský Tal Shiar. Osobnostně je Gowron často velmi podezřelý ke každému, kdo s ním nesouhlasí, ale je také velmi loajální k těm, kteří prokázali loajalitu jemu.
Profily jem'hadarských kapitánů
Šestý Duran'Adar byl členem komanda, které hvězdného data 51474.2 zabavilo U.S.S. Defiant. Šestý Duran'Adar byl vybrán jako jeden z prvních přepravených skrze bajorskou červí díru na počátku války s Dominionem právě kvůli své předchozí zkušenosti s Defiantem. Vorta Weyoun očekával, že by to mohlo urychlit jak pád stanice DS9, tak zajmutí Defiantu. (Poznámka: Přestože je zřejmé, že Jem'Hadarové používají hierarchické hodnocení, musí Hvězdná flotila nejprve zjistit, co vlastně tato hodnocení znamenají.)

Jako vždy - není nic určitého, co by šlo o komkoliv z Dominionu říct. Všechny informace o Lamat'Ukanovi pocházejí od Klingonské výzvědné služby. V poslední zprávě je Lamat'Ukan třetí pod prvním Remata'Klanem a bylo mu svěřeno velení nad skupinou jem'hadarských bojovníků. Lamat'Ukan se drží vojenských příruček do posledního písmena, vykazuje skálopevný přístup dokonce i na Jem'Hadara.

Gorn'Agar byl jedním z prvních 'Alfanů' identifikovaných Klingonskou výzvědnou službou. Když začali Zakladatelé pěstovat Jem'Hadary v Alfa kvadrantu, začalo být Alianci zřejmé, že to Dominion s expanzí přehnal. Podle současných záznamů je Gorn'Agar druhým pod prvním Talak'Talanem, což z něj dělá nejmladšího druhého, kterého Výzvědná služba Hvězdné flotily zná již více než rok.

Talak'Talan byl třetím v jem'hadarské jednotce, která v roce 2370 zajala kapitána Siska. Talak'Talan byl také tím Jem'Hadarem, který doručil zprávy o zajetí kapitána Siska a zničení Nového Bajoru. Talak'Talan byl jedním z prvních Jem'Hadarů, které měli xeno-psychologové Hvězdné flotily možnost pozorovat, a až donedávna se myslelo, že to je typický Jem'Hadar. Nyní je známo, že Talak'Talan je nejnetypičtějším v jedné důležité vlastnosti, díky níž vykazuje pozoruhodný stupeň flexibility v nových taktických situacích. Nepochybně proto ho Vortové vybrali pro misi na stanici DS9.
Profily cardassijských kapitánů
Glinn Toran je přiřazen k pátému Řádu a v současné době velí letce cardassijských Fighterů se základnou na Terok Noru. Je neobvykle upřímný ve svém pohrdání vším, co se týká Dominionu, jeho představitelů a jeho aliance s Cardassií. Mezi Glinnem Toranem a gulem Toranem, který zahynul na stanici DS9 v roce 2370, existuje určitá podoba. Avšak při uvažování nad Cardassiany s příjmením Toran je nezbytná opatrnost, protože Výzvědná služba Hvězdné flotily naznačuje, že jméno Toran je na Cardassii stejně běžné, jako je Jones ve Walesu (viz Velká Británie, Země). Aby Výzvědná služba Hvězdné flotily vyřešila tuto otázku, bude potřebovat vzorky DNA Glinn Torana.

Na začátku války s Dominionem byl Glinn Damar zástupcem gula Dukata. Věří se, že je přímo zodpovědný za smrt Tor Zigal, dcery gula Dukata, během evakuace stanice DS9 silami Aliance Dominionu. Také se věří, že je důstojníkem zodpovědným za zničení minového pole kolem červí díry. Jeho nenávist ke všemu bajorskému je dobře známá a zdá se, že právě kvůli tomu si ho oblíbil Vorta Weyoun. Jeho současná pozice je neznámá Výzvědné službě Hvězdné flotily i Bajoru. Jakékoliv informace o Glinn Damarovi by měly být okamžitě oznámeny Výzvědné službě Flotily.

Gul Danar byl velitelem CUS Aldara během incidentu na Tahna Los. Zpráva Dr. Bashira o incidentu naznačuje, že gul Danar je typickým xenofobním cardassijským důstojníkem. Podle Klingonské výzvědné služby sloužil za Klingonsko-cardassijské války bez vyznamenání. Je považován za horlivého stoupence Dominion-cardassijské aliance. I přes svoji xenofobii zprávy naznačují, že dobře spolupracuje s Jem'Hadary. Jeho současné velení je neznámé, ale předpokládá se, že velí jedné z reaktivovaných Tong.

Gul Yaltar je jednou z nejvýše postavených žen v cardassijské armádě. Výzvědná služba Hvězdné flotily hlásí, že její povýšení na hodnost gula je zčásti díky její podpoře legáta Parna. Proč by to legát Parn dělal, není známo, avšak spekulace se soustřeďují na vnitřní politiku v rámci Cardassijského vysokého velení. Gul Yaltar je považována za nelítostného velitele, který nikdy nenechá nepřítele upláchnout. Je o ní známo, že nikdy nebere zajatce, a Federace ji hledá za střelbu na záchranné moduly. Jedním z jejich oblíbených citátů je: "Vítězství není vše, je to jediná věc!"

Legát Parn je jednou z nejnejasnějších postav Cardassijského vysokého velení. Ale je o něm známo, že je zodpovědný za pokus propašovat zbraně cardassijským kolonistům v Cardassijsko-federální-bajorské demilitarizované zóně. Také je známo, že se pokusil shodit vinu za odhalení tohoto komplotu na gula Dukata. Protože je dokonalým oportunistou, jsou jeho akce jedinou spolehlivou metodou, jak zjistit jeho současnou pozici v čemkoliv. Postoj legáta Parna k Dominion-cardassijské alianci musí Klingonská výzvědná služba teprve zjistit.Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 15.3.2001

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Deep Space Nine Dominion Wars najdete zde.