Strany v BotF

Ostatní kultury:
Kromě pěti hlavních mocností je ve Star Trek: The Next Generation Birth of the Federation až třicet dalších ras, na které můžete v průběhu hry narazit. Tyto rasy mají své vlastní systémy, vlastní program a (v mnoha případech) i své vlastní lodě. Vztahy s ostatními kulturami jsou jedním z hlavních rozdílů mezi velmocemi. Zde je několik ostatních ras, na které můžete ve Star Trek: The Next Generation Birth of the Federation narazit.

BenzitBenzité:
Pracovité Benzity vždy zajímá srovnání jejich metod s metodami ostatních druhů. Nechá se s nimi snadno obchodovat, ale to jim nezabrání v kontaktu s vašimi nepřáteli.

BynarovéBynarové:
Počítačoví odborníci Bynarové poskytnou svůj výkonný planetární počítač, aby vám pomohli s výzkumem, ale jenom tehdy budete-li s nimi jednat slušně.


SheliakSheliaci:
Záhadní Sheliaci pohlíží na vaše lidi jako na podřadný druh, i když je vaše říše desetkrát mocnější než jejich jediný systém. Nikdy si nezískáte jejich důvěru, když na ně zaútočíte.

PakledPakledi:
Pakledi jsou příkladem toho, co se stane, když se nedodržuje Základní směrnice. Nyní křižují galaxii a hledají nové technologie, i když nechápou, jak fungují.

TamarianTamariané
Tamariané hovoří v metaforách i o důležitých diplomatických otázkách. Jestli jim chcete porozumět, musíte číst mezi řádky.

Lodě Spojené federace planet